PHOTO-2021-03-30-17-55-51 9.jpg

Gårdens historia

ANNO 1896

Historia

Strands gård hamnade hos familjen Nilsson år 1896 då Alfred Nilsson började arrendera den från Kronan/Domänverket, gården var då majorsbostad. Alfred byggde den nuvarande lagården 1908, efter det har den blivit renoverad och tillbyggd i olika omgångar. Alfred drev gården fram till sin död 1912 då hans son Sven som bara var 17 år tog över driften.

 

Sven i sin tur drev gården fram till 1954 när han gick bort och hans son, Stig, tog över gården. Stig var då bara 22 år gammal. Stig drev sedan gården fram till att hans söner tog över den 1996.

Dagens bröder köpte loss gården från Domänverket 1992 tillsammans med sin far, Stig Nilsson. Idag är Lars och Johan fjärde generationen Nilsson som driver gården.

Mjölkproduktionen har alltid varit huvudnäringen för gården, med olika sorters odlingar vid sidan om. Sockermajsen har odlats för självplockning sedan 1990. December 2020 öppnades gårdsbutiken där bland annat gårdens mjölk säljs direkt till kund.

 

Vad händer härnäst på gården?

Nästa tillbyggnad är planerad till att även inkludera två mjölkrobotar, byggstart under 2021. När tillbyggnaden är klar kommer ko-antalet att öka från dagens 70 kor till 110 kor och ungefär lika många kalvar och kvigor.